Viacúčelový športový areál

Miesto stavby: Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho, Trate Mládeže autor architektonického riešenia: “+uniformarchitects s.r.o., Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak”

Zámer investora: Vybudovať multišportový areál s deväťtriednou základnou školou vyššieho štandardu s lokálnou dostupnosťou okresu Banská Štiavnica

Nádherná moderná základná škola s vnútorným bazénom, veľkou a malou telocvičňou s príslušenstvami (samostatné hygienické a šatňové zázemia). V areáli sa nachádza multifunkčné ihrisko, využiteľné na rôzne druhy športov súčasne. Vyhovuje športom ako tenis, futbal, basketbal, volejbal, nohejbal a hádzanú.

PLOŠNÉ, PRIESTOROVÉ A EKONOMICKÉ BILANCIE

Základná škola s príslušenstvom:

 • Úžitková plocha: 4428,15 m2
 • Podlahová plocha: 5287,51 m2
 • Zastavaná plocha: 1743,10 m2
 • Obostavaný priestor (približne): 27584 m3
 • Garážové plochy a státia: 931,5 m2
 • Počet parkovacích miest/státí: 53 ks
 • Skladové plochy: 31,6 m2
 • Plochy ciest/komunikácií: 2512,8 m2
 • Zelené relaxačné plochy: 6064,6 m2
 • Vnútorný plavecký bazén: dĺžka 25 m, 4 plavecké dráhy
 • Bezúdržbová zelená strecha: 1535 m2

Športovisko atletických disciplín:

 • Účelová plocha: 3868,6 m2
 • Zastavaná plocha: 5105,7 m2
 • Plochy spevnené vegetačnými tvarovkami: 928,2 m2


Multifunkčné ihrisko:

 • Zastavaná plocha: 1237,06 m2
 • Herná plocha: 800,0 m2

Terénne a vegetačné úpravy dotknutá plocha pozemku: 6064,6 m2
Navrhované kapacity - areál – 205 osôb štruktúra osôb:

 • 180 - žiaci (osoby zverené do starostlivosti)
 • 15 - pedagógovia
 • 3 - administratíva
 • 3 - príprava stravy
 • 2 - správa objektov
 • 2 - upratovací servis

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. Století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny.

crossmenu