Polyfunkčný objekt Vojenská ulica Košice

Objekt je umiestnený v lokalite Huštáky. Hlavný stavebný objekt má v pôdoryse tvar písmena L, budova sleduje konfiguráciu terénu, ako aj diaľkové pohľady. 1.NP a 2.NP podlažie sú špecifické iným pôdorysným tvarom, zarezávajú sa hlbšie do svahu, aby vznikli dostatočné parkovacie plochy. Strecha 2.NP sa stáva dvorom objektu a je navrhnutá ako zelená – vegetačná strecha s možnosťou využitia na relax pre obyvateľov bytového domu. Bytové priestory na 4.NP až 7.NP sú pôdorysne rovnaké, mení sa len štruktúra balkónov a okien z južnej strany objektu. Podlažia 8.NP a 9.NP sú špecifické svojím uskočením.

Dispozičné riešenie: Prvé dve podlažia slúžia ako podzemná garáž so vstupmi do bytov pomocou vertikálnych komunikačných jadier. Zo strany vstupu sú umiestnené obchodné priestory na prenájom, ktoré sú na 2.NP sprístupnené pavlačou plynule napojenou na exitujúci chodník lemujúci Vojenskú ulicu.

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. Století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny.

crossmenu