HOVORÍ ZA NÁS
NAŠA PRÁCA

5300 m² zastavaných plôch, 217 bytov, 8000 m² zelených relaxačných plôch, 3100 m² administratívnych plôch, 9700 m² bytových plôch, 2450 m² skladových hál, 260 parkovacích miest a 35000 m² úžitkových plôch. Špecializujeme sa prevažne na inžiniersku činnosť a realizáciu stavieb, realizačnú činnosť a spracovanie dokumentácie.

Inžinierska činnosť a realizácia stavieb

Pozemné stavby
Inžinierske stavby
Dopravné stavby
Vodohospodárske stavby

Realizačná činnosť

Novostavby a obnova priemyselných, občianskych a bytových stavieb
Vodohospodárske stavby
Inžinierske líniové stavby
Oceľové priemyselné haly a iné zámočnícke konštrukcie
Vonkajšie siete splaškovej a dažďovej kanalizácie
Komunikácie, parkoviská, chodníky
Zateplenie objektov
Zdravotechnické inštalácia
Vzduchotechnické rozvody
Slaboprúdové rozvody
Elektrické VN a NN rozvody, trafostanice
Vnútorné a vonkajšie priemyselné podlahy
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Kamerové a zabezpečovacie systémy
Dopravné značky a značenia

Spracovanie dokumentácie

Architektonickej štúdie
Pre územné rozhodnutie
Pre stavebné povolenie
Realizačný projekt stavby
Projekt skutočného vyhotovenia stavby
Projekty jednotlivých profesií

Certifikáty

crossmenu